USG, BIOPSJA

Ultrasonografia

Ultrasonografia (badanie USG) jest diagnostyczną metodą obrazowania, która przy użyciu ultradźwięków pozwala uzyskać obraz przekroju badanego narządu. Sposób ten pozwala na ocenę kształtu, wielkości i położenia narządu. Z oceny echostruktury badanego narządu można również wysunąć niektóre wnioski diagnostyczne dotyczące charakteru zmiany – zapalnej, zanikowej, zwyrodnieniowej czy nowotworowej, a w tej ostatniej – sugerować czy jest to proces łagodny czy złośliwy.
Badanie ultrasonograficzne wykorzystuje ultradźwięki, emitowane przez sondę przyłożoną do skóry nasmarowanej specjalnym żelem. Ultradźwięki odbijają się od tkanek o różnej gęstości i przetwarzane są do postaci obrazu podobnego do zdjęcia rentgenowskiego.

Nasi lekarze specjaliści wykonują badania w zakresie:

 • piersi,

 • jamy brzusznej,

 • układu moczowego,

 • tarczycy,

 • jąder,

 • tkanek miękkich.

Pod kontrolą USG przeprowadzane są biopsje cienkoigłowe piesi, które są kolejnym etapem diagnostyki, pozwalającym jeszcze trafniej i dokładniej stwierdzić etiologię występujących zmian.
Biopsję cienkoigłową wykonuje się nakłuwając i aspirując do igły materiał ze zmiany. Następnie wykonuje się preparat na szkiełku, utrwala się go i przekazuje do badania histopatologicznego gdzie po odpowiednim wybarwieniu poddaje się go ocenie w mikroskopie świetlnym. Na wymik badania histopatologicznego czekamy około 2 tygodni.

Przygotowanie do badania USG:

Na badanie należy zgłosić się 15 min. przed wyznaczoną godziną.

Na badanie pacjent zgłasza się z:

 • dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport);

 • dotychczasową dokumentacją medyczną dot. badanej okolicy anatomicznej: wypisy ze szpitala, wyniki poprzednich badań obrazowych (MRI, TK, RTG, USG) tzn. opisy radiologiczne oraz zdjęcia, klisze, płyty CD/DVD itd.;

 • skierowaniem, jeżeli takie posiada.

Dodatkowych szczegółowych informacji dotyczących badania i ew. szczególnych wymogów z nim związanych udziela rejestracja naszej placówki przy zapisie.

Po przybyciu do placówki Pacjent:

 • po przeprowadzeniu czynności rejestracyjnych, oczekuje na wezwanie do gabinetu USG, gdzie przekazuje dokumentacją medyczną dotyczącą badanej okolicy anatomicznej;

 • badanie wykonywane jest w pozycji leżącej, na badane miejsce zostaje nałożony specjalny żel, który zapewnia pełny kontakt głowicy USG z powierzchnią ciała, tym samym eliminując ewentualne zakłócenia. Stosowany żel jest całkowicie obojętny dla skóry i łatwo usuwalny.

 • podczas badania lekarz radiolog przesuwa głowicą USG po badanej części ciała, uzyskując w ten sposób obraz całego narządu na ekranie monitora.

 • Czas badania wynosi od 10-20 minut (w zależności od badanej okolicy anatomicznej).

 • Po zakończeniu badania, Pacjent udaje się do poczekalni – w tym czasie lekarz radiolog, wykonujący badanie, sporządza jego opis – co trwa w okolicach 10-20 minut.

Przygotowanie do badań USG jamy brzusznej:

 • Dzień przed badaniem należy zażyć środek przeciw wzdęciom np. Espumisan 3 x 2 kapsułki.

 • W dniu badania należy zażyć rano Espumisan 2 kapsułki.

 • Zadbać o wypróżnienie.

 • Nie później niż na 6 godzin przed badaniem można zjeść mały posiłek, później bez:

 • jedzenia,

 • kawy,

 • mleka,

 • soków owocowych,

 • wody gazowanej.

Przygotowanie do USG układu moczowego:

 • Na 2 godziny przed badaniem wypić 3 szklanki wody i nie oddawać moczu.

Przygotowanie do badania USG:

 • Dzień przed badaniem  należy zażyć środek  przeciw wzdęciom np. Espumisan 3 x 2 kapsułki.

 • W dniu badania należy zażyć rano Espumisan 2 kapsułki . Nie później niż  na 6 godzin przed badaniem można zjeść mały posiłek, później bez jedzenia , kawy, mleka , soków owocowych, wody gazowanej.

 • Na 2 godziny przed badaniem wypić 3 szklanki wody i nie oddawać moczu.

SPRAWDŹ CENNIK USG:

Badanie 2 odcinków kręgosłupa

650 pln

oszczędzasz 50 zł

Badanie 3 odcinków kręgosłupa

950 pln

oszczędzasz 100 zł

Badanie 2 odcinków kręgosłupa

750 pln

oszczędzasz 50 zł

Badanie 3 odcinków kręgosłupa

1 100 pln

oszczędzasz 100 zł

BIOPSJA

Biopsja cienkoigłowa – trafna, szybka, bezpieczna metoda diagnostyczna

Jednym z badań diagnostycznych, na które często kierowani są pacjenci jest badanie biopsyjne. Pełna nazwa badania, o którym będzie mowa to biopsja aspiracyjna cienkoigłowa, a stosowany skrót- BAC. Już w nazwie kryje się istota metody, jest to bowiem biopsja wykonywana igłą o prawie najmniejszej średnicy, bo 0,4- 0,6 mm. Skierowanie na biopsję budzi wiele obaw i wątpliwości pacjentów, dlatego należy we właściwy sposób chorego przygotować i wyjaśnić mu cel, metodę i korzyści, jakie daje to badanie. Stres związany z biopsją spotęgowany jest tym, że badana jest zwykle zmiana guzowata, z czym wiąże się podejrzenie nowotworu. Podobnie, jak w przypadku cytologii ginekologicznej wiele pacjentek woli „nie wiedzieć”. To błąd- w znakomitej większości nowotwory złośliwe we wczesnych stadiach zaawansowania są całkowicie wyleczalne. Badania cytologiczne, w tym badanie BAC dotyczy najczęściej zmian małych, często wykrywanych przypadkowo w badaniu USG i w tym przypadku wczesne rozpoznanie zmiany złośliwej może jedynie przynieść korzyść dla zdrowia i życia pacjenta. Nie należy się bać wyniku.

Biopsję cienkoigłową wykonuje się nakłuwając i aspirując do igły materiał ze zmiany. Następnie wykonuje się preparat na szkiełku, utrwala i po odpowiednim wybarwieniu poddaje ocenie w mikroskopie świetlnym; badanie trwa kilka minut. Wykonanie biopsji pod kontrolą obrazowania USG pozwala na pobranie materiału z najbardziej nieprawidłowej zmiany, czy to guzka o nieprawidłowym wyglądzie czy też jego fragmentu.

Powszechnie wykonywane są biopsje zmian w tarczycy, piersi, guzków tkanek miękkich, powiększonych węzłów chłonnych, ślinianek. Takie narządy można badać w trybie ambulatoryjnym. Badanie jest całkowicie bezpieczne. Głównym przeciwwskazaniem są zaburzenia krzepnięcia krwi i oczywiście brak zgody pacjenta. Dokładna ocena ultrasonograficzna przed biopsją pozwala na wykluczenie zmian, których nakłucie mogłoby grozić powikłaniami, jak na przykład naczyniaka. Biopsje narządów jamy brzusznej czy płuc powinny być wykonywane w zapleczu szpitalnym.

Jakie zmiany można rozpoznać przy pomocy biopsji cienkoigłowej? Jest ich cała rozpiętość: od zmian łagodnych, zapalnych, odczynowych, guzków nienowotworowych, nowotworowych łagodnych po nowotwory złośliwe. Nie tylko możliwe jest potwierdzenie nowotworu, ale w wielu przypadkach podanie jego typu, co pozwoli w szybkim trybie podjąć odpowiednie leczenie. Procedura biopsji skraca czas diagnostyki, co jest kluczowe w dalszym postępowaniu leczniczym. W przypadku nowotworów złośliwych o powodzeniu leczenia mogą decydować tygodnie, dni, a przeciąganie diagnostyki jest niedopuszczalne. Ale tu trzeba zaznaczyć, że w znacznej większości w biopsji rozpoznaje się zmiany łagodne, w szczególności guzki tarczycy sporadycznie tylko są guzkami złośliwymi. BAC może być też zabiegiem leczniczym, kiedy w sposób nieinwazyjny usuwana jest zawartość torbieli.

Jak interpretować wynik? Na badanie biopsyjne chory z reguły otrzymuje skierowanie od lekarza i z wynikiem powinien do niego wrócić. Wynik, pomimo, że powinien zawierać wniosek, jasno sprecyzowane rozpoznanie i zalecenia co do dalszego postępowania, nie jest w zasadzie przeznaczony dla pacjenta. Pomimo pewnej prostoty wykonania BAC jest badaniem wysoko specjalistycznym i ocena wyniku tego badania wymaga głębokiej wiedzy lekarskiej.

Podsumowując- dysponujemy bardzo dobrą, skuteczną, bezpieczną i szybką metodą diagnostyczną. Zachęcamy do zgłaszania się na biopsję każdą osobę, która sama rozpozna u siebie zmianę lub otrzyma skierowanie na badanie od lekarza lub na podstawie badania usg.

Prof. Joanna Domagała-Kulawik

BIOPSJA PIERSI

Dr n. med. Anna Midel – Specjalista w dziedzinie radiologia i diagnostyka obrazowa

 • wieloletnie doświadczenie w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Poradni Chorób Sutka w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi: mammografia, biopsja stereotaktyczna, usg piersi, rezonans magnetyczny piersi.

 • długoletnia praca w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, w Zakładzie Radiologii Lekarskiej: usg piersi

 • długoletnia praca w Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej FPŁ w Łodzi: mammografia, usg piersi, biopsjie cienko i gruboigłowe piersi.

ZAKRES USŁUG:

 • usg piersi

 • biopsja cienkoigłowa piersi