TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Tomografia Komputerowa (badanie TK)

to specjalistyczne badanie obrazowe wykorzystujące promieniowanie jonizujące, mające szeroki zakres zastosowań w diagnostyce medycznej począwszy od urazów i stanów nagłych do badań planowych. Tomografia komputerowa pozwalająca na uzyskanie obrazów tomograficznych (czyli przekrojów) badanego obiektu. Wykorzystuje ona złożenie projekcji obiektu wykonanych z różnych kierunków do utworzenia obrazów 2D i 3D.
Do badania TK używane jest promieniowanie rentgenowskie, którego dawka jest stosunkowo duża, lecz bezpieczna dla pacjenta. Z tego też względu, badanie nie powinno być powtarzane często, ponieważ samo w sobie promieniowanie rentgenowskie jest szkodliwe dla organizmu, szczególnie dla kobiet w ciąży.
Tomografia komputerowa wykonywana jest zawsze na zlecenie lekarza i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. wymaga skierowania.
Badanie TK jest stosunkowo mało obciążającym dla pacjenta. Jest ono wykonywane w pozycji leżącej w aparacie o szerokim otworze. Badanie jest krótkie i bezbolesne.

Czasami, podczas badania, zachodzi potrzeba dożylnego podania tzw. środka kontrastowego. To substancja cieniująca umożliwiająca obrazowanie niektórych struktur organizmu. Decyzję podejmuje lekarz radiolog nadzorujący badanie.
Istnieje niewielkie ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej. Możliwe powikłania po wprowadzeniu kontrastu do krwi ujawniają się relatywnie rzadko i najczęściej mają formę łagodnych reakcji skórnych i pokarmowych – zaczerwienienie skóry, pokrzywka, nudności, wymioty. Powikłania nie zależą od dawki i mogą wystąpić niezależnie od wszystkich podjętych środków ostrożności.
Badanie okolic: stawów, kości, zatok – nie wymagają podania kontrastu, jednakże każdy Pacjent oraz jego schorzenie są indywidualne, tak też poniższe wymogi przygotowania do badania stosujemy w odniesieniu do każdego Pacjenta.

Przygotowanie do badania TK

Na badanie należy zgłosić się 15 min. przed wyznaczoną godziną będąc co najmniej 6 godzin na czczo (nie należy jeść, ale trzeba pić płyny).

 • Na badanie pacjent zgłasza się z:

 • dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport);

 • skierowaniem (obowiązkowe nawet dla pacjentów prywatnych).

 • dotychczasową dokumentacją medyczną dot. badanej okolicy anatomicznej: wypisy ze szpitala, wyniki poprzednich badań obrazowych (MRI, TK, RTG, USG) tzn. opisy radiologiczne oraz zdjęcia, klisze, płyty CD/DVD itd.;

 • aktualnymi wynikami badań laboratoryjnych (aktualne = nie starsze niż ??????? dni):- oznaczenie poziomu kreatyniny i mocznika w surowicy krwi – (lub GFR – współczynnik przesączania kłębuszkowego). Dla wygody Pacjentów w kilku naszych pracowniach istnieje możliwość wyznaczenia poziomu kreatyniny na miejscu za dodatkową opłatą (patrz cennik). Wystarczy niewielka kropla krwi pobranej z palca Pacjenta, aby w szybki i dokładny sposób dokonać pomiaru.- aktualnymi wynikami poziomu hormonów tarczycy lub zaświadczeniem od prowadzącego lekarza endokrynologa o braku przeciwwskazań do podania środka kontrastowego w przypadku pacjentów z nadczynnością tarczycy.*Pacjenci z cukrzycą, przyjmujący lek Metformina, powinni odstawić lek w dniu badania,

 • Dodatkowych szczegółowych informacji dotyczących badania i ew. szczególnych wymogów z nim związanych udziela rejestracja naszej placówki przy zapisie.

Po przybyciu do placówki Pacjent:

 • wypełnia specjalny formularz, celem zidentyfikowania ewentualnych przeciwwskazań do badań oraz opisu dolegliwości;

 • przekazuje pracownikowi rejestracji niezbędne dokumenty które ze sobą przyniósł, takie jak: dokumentację medyczną dotyczącą badanej okolicy anatomicznej, skierowanie, wyniki kreatyniny;

 • zostaje poproszony o udanie się do przebieralni (jednoosobowe pomieszczenie, zamykane na klucz), celem pozostawienia wszystkich przedmiotów mogących wchodzić w interakcję z urządzeniem – tj. pasek od spodni, urządzenia elektroniczne, klucze, zegarek itp.

 • w momencie zgłoszenia się na badanie Pacjent powinien poinformować lekarza radiologa, technika wykonującego badanie lub pielęgniarkę o: ciąży, chorobach alergicznych lub uczuleniu na radiologiczne środki kontrastowe;

 • przygotowany Pacjent, zostaje ułożony stole; ważne, aby ułożyć się wygodnie, gdyż w trakcie badania nie można się ruszać.

 • Podczas badania, Pacjent słyszy komunikaty instruujące od technika radiologii przeprowadzającego badanie. Badany Pacjent ma zawsze kontakt z personelem.

 • Co do zasady czas badania wynosi od 3-20 minut (w zależności od badanej okolicy anatomicznej).

Przygotowanie do badania TK

 1. Nie jeść przez 5 godzin przed badaniem

 2. Zgłosić się do pracowni na 30 min przed badaniem (dodatkowe przygotowanie do badania na miejscu w pracowni zależnie od rodzaju badania)

 3. Dostarczyć skierowanie oraz dokumentacje medyczną z wcześniej wykonanych badań, zwłaszcza obrazowych, takich jak badania Rtg, Usg, TK czy MR związanych z diagnozowaną chorobą

 4. W związku z faktem, że w większości przypadków w czasie badania podawany jest dożylnie jodowy środek kontrastowy konieczne jest posiadanie aktualnych wyników badań krwi z oznaczeniem poziomu kreatyniny i mocznika dla oceny pracy nerek

 5. Pacjenci ze schorzeniami tarczycy mający mieć badanie z dożylnym podaniem środka kontrastowego powinni mieć zaświadczenie od prowadzącego lekarza endokrynologa o braku przeciwwskazań do podania środka kontrastowego

 6. Dodatkowych szczegółowych informacji dotyczących badania i ew. szczególnych wymogów z nim związanych udziela rejestracja naszej placówki przy zapisie.

Diagnostyka stomatologiczna w tomografii komputerowej – badanie Dental CT

Badanie DENTAL CT to obecnie najdokładniejsza metoda radiologicznej oceny wyrostków zębodołowych szczęki i żuchwy uwidaczniająca stan zębów i tkanki kostnej, wzajemne relacje anatomiczne z dokładnym pomiarem wielkości poszczególnych części badanych kości jak również położenie innych ważnych struktur anatomicznych.

Na podstawie uzyskanych obrazów możliwe jest wykonywanie wielopłaszczyznowych rekonstrukcji dwu i trójwymiarowych, pozwalających na rzeczywiste odwzorowanie stanu szczęki i żuchwy przydatne w planowaniu stomatologicznych zabiegów leczniczych.

Wskazania do badania DENTAL CT:

 • ocena wysokości i grubości wyrostka zębodołowego w przypadkach zaniku kostnego

 • ocena położenia i stan struktur ważnych dla właściwego wszczepienia implantów (kanał żuchwowy z przebiegiem nerwu, otwór bródkowy, kanał przysieczny, dno zatok szczękowych)

 • diagnostyka zmian patologicznych i planowanie zabiegów korekcyjnych na potrzeby chirurgii szczękowej

 • kontrola położenia i stanu wszczepów kostnych i implantów zębowych

 • ocena resorpcji kości, pozostałości korzeni i innych nieprawidłowości zębowych

Przeciwwskazania do badania:

 • schorzenia przebiegające z ruchami mimowolnymi, tikami, drżeniem utrudniające pełną współpracę z pacjentem

SPRAWDŹ CENNIK TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ:

Badanie 2 odcinków kręgosłupa

650 pln

oszczędzasz 50 zł

Badanie 3 odcinków kręgosłupa

950 pln

oszczędzasz 100 zł

Badanie 2 odcinków kręgosłupa

750 pln

oszczędzasz 50 zł

Badanie 3 odcinków kręgosłupa

1 100 pln

oszczędzasz 100 zł