O NAS

!!! Jeżeli jesteś naszym pacjentem, to my jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych.
Prosimy zapoznaj się z klauzulą informacyjną !!!

Radiologica Sp. z o.o.

Grupa Radiologica to nowoczesne ośrodki diagnostyki obrazowej, w ramach których działają pracownie wykonujące badania metodą tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i ultrasonografii.
Oferta Radiologica z zakresu diagnostyki obrazowej jest kompleksowa, obejmująca główne metody diagnostyczne i typy budowy aparatów. Uwzględnia szeroki zakres wskazań klinicznych. Nowoczesny sprzęt wraz z najnowszym oprogramowaniem oraz fachowy, doświadczony personel gwarantują najwyższą jakość świadczeń diagnostycznych.
Nasza oferta jest skierowana do każdego pacjenta, z uwzględnieniem jego potrzeb i z zapewnieniem możliwie wysokiego komfortu w czasie wykonywanych badań.

Nasze placówki zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt diagnostyczny firmy Siemens i świadczą usługi medyczne w

  • Warszawie (Wola, Wilanów, Wawer)

  • Augustowie

  • Choroszczy.

Pracownie Rezonansu Magnetycznego w Oddziałach Wola, Wawer, Choroszcz i Augustów wyposażone są najnowszej generacji systemy MR Essenza firmy Siemens. Są to aparaty wysokopolowe o natężeniu pola 1,5 Tesli, charakteryzujące się bardzo krótkim tunelem magnesu zwiększającym komfort pacjenta podczas badania w aparacie o budowie zamkniętej. Posiadane przez nas system MR posiada pełen pakiet oprogramowania diagnostycznego pozwalający na wykonywanie wszystkich rodzajów badań metodą rezonansu magnetycznego, w tym zaawansowanych aplikacji neuroradiologicznych z badaniami dyfuzji i perfuzji mózgowej, rozbudowanych badań układu naczyniowego bez i po dożylnym podaniu środka kontrastowego, pełnego zakresu badań układu kostno-stawowego i mięśniowego łącznie z technikami mapowania chrząstki stawowej, badań mammografii MR i spektroskopii MR.

W pracowniach Tomografii Komputerowej zainstalowane są spiralne 16 rzędowe tomografy komputerowe Emotion firmy Siemens. To nowa generacja aparatów TK umożliwiająca wykonywanie wszystkich typów badań tomograficznych z uwzględnieniem zaawansowanych badań z zakresu neuroradiologii takich jak perfuzja TK, kontrastowych badań naczyniowych – angioTK, zaawansowanych wielofazowych badań narządów klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy małej oraz badań układu kostno – stawowego z możliwością tworzenia rekonstrukcji trójwymiarowych uzyskanych obrazów.

Pracownia MR Oddział Wilanów wyposażona jest w system MR Magnetom C! firmy Siemens o budowie otwartej, przyjazny dla pacjenta, umożliwiający badanie pacjentów z klaustrofobią i bezpieczne wykonywanie badań MR u pacjentów z implantami ortopedycznymi, po zabiegach operacyjnych w zakresie neurochirurgii, chirurgii naczyń i kardiochirurgii, a także pacjentów w ciężkim stanie z monitorowaniem czynności życiowych oraz badanie dzieci bez konieczności znieczulenia ogólnego. Unikalna konstrukcja aparatu umożliwia szeroki dostęp do pacjenta, a niewielkie rozmiary magnesu sprawiają, że podczas wykonywania większości badań głowa pacjenta znajduje się poza obrysem aparatu. Magnetom C! ma najwyższe natężenie pola magnetycznego (0,35T) spośród stałych magnesów działających w Warszawie. Pozostałe parametry techniczne odpowiadają rozwiązaniom stosowanym w aparatach wysokopolowych, dzięki czemu badania spełniają wysokie standardy diagnostyczne. Zastosowane rozwiązania pozwalają na uzyskanie wszystkich zaawansowanych sekwencji obrazowania przy zachowaniu krótkiego czasu badania.

Ponadto Radiologica to pierwszy w Polsce ośrodek wykonujący zabiegi leczenia bólu kręgosłupa spowodowanego dyskopatią lędźwiowa metodą tzw. dyskolizy ozonowej. Jest to minimalnie inwazyjna, bezbolesna, metoda leczenia, wykorzystująca terapeutyczne właściwości ozonu, polegająca na przez skórnym nakłuciu krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym i bezpośrednim podaniu do krążka leczniczej mieszanki gazów tlenu i ozonu. Powodująca umiarkowane zmniejszenie objętości krążka i wyciszenie reakcji zapalnej i obrzękowej towarzyszącej zmianom w krążku. Metoda bezpieczna, wykonywana w trybie ambulatoryjnym pod kontrolą fluoroskopii TK.

Radiologica Sp. z o. o. wykonuje świadczenia medyczne dla klientów indywidualnych oraz państwowych i prywatnych podmiotów leczniczych, przychodni i szpitali. Realizuje umowy na badania diagnostyczne z Narodowym Funduszem Zdrowia i firmami ubezpieczeniowymi działającymi na rynku medycznym

Działalność RADIOLOGICA Sp. z o.o. sprawia, że wymagania dotyczące jakości świadczonych usług medycznych wykonywanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, etyką zawodową oraz obowiązującym prawem odgrywają coraz ważniejszą rolę. Chcąc zwiększyć swoją wiarygodność w kontaktach z pacjentami, personelem, płatnikiem, dostawcami oraz społecznością lokalną

Radiologica podjęła decyzję o dostosowaniu obecnego Systemu Zarządzania Jakością do wymagań nowej normy ISO 9001:2015. System zarządzania jakością obejmuje cały zakres działalności firmy.

PAKIET VIP.

Oferujemy badania w ramach pakietu VIP
– pusta poczekalnia, tylko niezbędny personel,
poza normalnymi godzinami pracy pracowni.

NASZ ZESPÓŁ

Radiologica to zespół lekarzy i techników elektroradiologii, zajmujących się od lat badaniami radiologicznymi. Zatrudnieni u nas lekarze to specjaliści z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, sięgających początków wykonywania badań metodą tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w Polsce czyli przełomu lat 80 i 90 XX wieku.

Zdobyta przez lata wiedza i umiejętności praktyczne naszych pracowników pozwalają nam lepiej zadbać o pacjentów, wyjść na przeciw ich oczekiwaniom i potrzebom.

Współpracujemy z lekarzami specjalizującymi się w różnych obszarach diagnostyki obrazowej by zapewnić naszym pacjentom dostęp do szerokiego spektrum badań obejmujących większość działów radiologii.

Nasi specjaliści udzielają również konsultacji dotyczących wykonanych badań, jak również istnieje możliwość uzyskania opisu badania z innego ośrodka.

Nadzór specjalistyczny i wsparcie organizacyjne zapewniają nasi Dyrektorzy Medyczni dr n. med. Jarosław Ryterski i lek. med. Andrzej Pytlewski – współtwórcy sieci pracowni diagnostycznych Radiologica.

Opieka merytoryczna i konsultacje specjalistyczne:

  • prof. dr hab. n. med. Romana Bogusławska-Walecka
  • prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz
  • dr n. med. Ewa Pacholec

Już dziś zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą badań diagnostycznych.

Mamy podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2019 z zakresu rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej.